Arvokas vanhuus ARVA

www.arvary.fi

Toiminta-alue

Pirkanmaa

Perustettu

2014

Kokoluokka

Pieni

Arvokas vanhuus ARVA

Arvokas vanhuus ARVA ry on kaikille ikäihmisten hyvän elämän edistäjille tarkoitettu yhdistys, jonka tavoitteena on tukea ikäihmisten mahdollisuutta elää mielekästä, omien arvojensa mukaista elämää silloinkin, kun heidän omat edellytyksensä siihen ovat heikentyneet. ARVAssa ei kysellä, mikä vanhustyössä kenellekin kuuluu, vaan mitä me voimme tehdä. Yhdistyksen keskeisiä arvoja ovat ihmisyydestä iloitseminen, rohkea omaperäisyys ja positiivinen törmäily.

Keskeiset toimintamuodot

Järjestämme ikäihmisille senioridiskoja, juhlia, sisävesiristeilyjä ja muita tapahtumia ilman pääsymaksuja. Erityisenä työmuotonamme on Unelmatehdas, joka toteuttaa haavoittuvassa asemassa olevien ikäihmisten unelmia.

Päämäärämme

Arvokas vanhuus ARVA ry:n päämäärä on lujittaa sukupolvisolidaarisuutta ja vahvistaa yhteiskunnan sosiaalista kestävyyttä tarjoamalla eri ikäisille ihmisille yhteisen tekemisen mahdollisuuksia. Päämääränämme on myös sektorivapaa vanhustyö, jossa yksityinen, julkinen ja kolmas sektori sulautuvat yhdeksi ihmisjoukoksi, jonka toiminnan arvopohjan voi kiteyttää yhteen lauseeseen: jonakin päivänä me kuolemme – kaikkina muina päivinä me elämme!