Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto FIMU

www.fimu.org

Toiminta-alue

Koko Suomi

Perustettu

1999

Kokoluokka

Pieni

Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto FIMU

Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto FIMU ry – Finnish Multicultural Sports Federation – on monikulttuurisen liikunnan valtakunnallinen kattojärjestö Suomessa. FIMU edistää yhdenvertaisuutta, monikulttuurisuutta ja maahanmuuttajataustaisten mahdollisuuksia integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan liikunnan ja urheilun avulla. Jäsenseurojemme kautta liikkuu vuosittain yli 20 000 nuorta ja aikuista matalan kynnyksen liikunnan avulla.

Keskeiset toimintamuodot

Fimu valvoo liikunta- ja urheilutoimintaa järjestävien seurojen yhteisiä etuja liikuntasektorilla ja nostaa monikulttuurisen liikunnan asioita yhteiskunnalliseen keskusteluun esimerkiksi verkostojen ja hankkeiden avulla. Parhaimmillaan liikunta on erinomainen kotoutumisen ja kohtaamisten väylä.

Päämäärämme

  • Parantaa maahanmuuttaneiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa sekä edistää kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan
  • Tuoda monikulttuurista liikuntaa ja urheilua esille suomalaisessa yhteiskunnassa
  • Tukea jäsenyhdistyksiä mm. koulutuksella ja neuvonnalla