Seta

seta.fi

Toiminta-alue

Koko Suomi

Perustettu

1974

Kokoluokka

Keskisuuri

Seta

Seta toimii seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin puolesta. Seta tekee vaikuttamistyötä, viestii ja kouluttaa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta ja tukee sateenkaarijärjestöjen toimintaa. Seta tekee myös sosiaalityötä erillisyksikkönsä Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen kautta. Setan toiminta kattaa sateenkaari-ihmisen koko elämänkaaren lapsesta seniori-ikään.

Keskeiset toimintamuodot

  • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
  • Kouluttaminen
  • Tiedon kokoaminen ja jakaminen
  • Jäsenjärjestöjen tukeminen

Päämäärämme

Seta on kansalais- ja ihmisoikeusjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuuden, ihmis- ja perusoikeuksien sekä hyvinvoinnin toteutumista riippumatta ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta, kehon sukupuolitetuista piirteistä, perhe- tai suhdemuodoista. Setan päämääränä on, että kaikki sateenkaari-ihmiset voivat elää avoimesti omana itsenään sekä Suomessa että koko maailmassa.