Reumaliitto

www.reumaliitto.fi/fi

Toiminta-alue

Koko Suomi

Perustettu

1947

Kokoluokka

Keskisuuri

Reumaliitto

Reumaliitto jäsenyhdistyksineen edistää reuma- ja muihin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin sairastuneiden ihmisten hyvinvointia. Kaikki mitä teemme, teemme sairauden kanssa eläville ihmisille, heidän vuokseen tai heidän kanssaan. Vaikutamme yhteiskunnassa, jotta sairastuminen ei vähennä mahdollisuuksia elää mielekästä elämää. Sairastuneella pitää olla mahdollisuus toimia yhteiskunnassa täysipainoisesti ja yhdenvertaisesti. Pidämme huolta, ettei kenenkään tarvitse sairastaa yksin.

Keskeiset toimintamuodot

  • Tarjoamme sairastaville ja läheisille vertaistukea ja toimintaa
  • Tuotamme luotettavaa tietoa sairastuneille ja heidän kanssaan toimiville, jotta sairastavien oikeudet toteutuvat
  • Vaikutamme sairastavien ihmisten hyvinvointiin ja mahdollisuuksiin toimia yhteiskunnassa koko elämänkaaren ajan

Päämäärämme

Meille on tärkeää, että reumaa ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavat ihmiset saavat tarvitsemaansa laadukasta ja vaikuttavaa hoitoa ja kuntoutusta oikea-aikaisesti sekä terveydentilansa mukaiset etuudet. Panostamme siihen, että sairastavilla on riittävät tiedot oikeuksistaan. Kehitämme monipuolista toimintaa, joka tarjoaa tukea sairauden kanssa elämiseen ja laajennamme reumayhteisön yhdessä tekemisen tapoja. Tuellasi on suuri merkitys. Vaikutetaan yhdessä siihen, ettei kenenkään tarvitse jäädä yksin sairautensa kanssa!