Omaishoitajaliitto

omaishoitajat.fi

Toiminta-alue

Koko Suomi

Perustettu

1991

Kokoluokka

Keskisuuri

Omaishoitajaliitto

Omaishoitajaliitto ry on läheis- ja omaishoitajien edunvalvontajärjestö, joka toimii asiantuntijana läheistään hoitavien henkilöiden yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi. Liitto ottaa kantaa, antaa lausuntoja ja tiedottaa sekä vaikuttaa omaishoitoasioissa mm. sosiaali- ja terveyspolitiikassa sekä työelämäkysymyksissä. Omaishoitajaliittoon kuuluu 66 jäsenyhdistystä ympäri Suomea. Ne tarjoavat asiantuntija- ja kokemustietoa, valmennusta ja vertaistukea sekä monipuolista virkistystoimintaa.

Keskeiset toimintamuodot

Omaishoitajaliitto antaa neuvontaa ja ohjausta, julkaisee Lähellä-lehteä ja oppaita, tiedottaa ja vaikuttaa alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sekä tulee jäsenyhdistysten toimintaa. Liitolla on myös omaishoidon kehittämishankkeita.

Päämäärämme

Omaishoitajaliitto edistää läheis- ja omaishoitajien hyvinvointia, vaikuttaa läheis- ja omaishoitajien aseman parantamiseksi sekä tukee ja kannustaa eri puolella Suomea toimivien omaishoitajayhdistysten vapaaehtoistoimintaa.

Liiton vuosikertomukset ja säännöt löydät täältä.

Lue lisää toiminnasta omaishoitajien hyväksi sekä omaishoitajatarinoita https://omaishoitajat.fi/omaishoitajaliitto/lahella-lehti/