Munuais- ja maksaliitto

www.muma.fi

Toiminta-alue

Koko Suomi

Perustettu

1970

Kokoluokka

Keskisuuri

Munuais- ja maksaliitto

Munuais- ja maksasairauteen voi sairastua kuka tahansa. Ne koskettavat tavalla tai toisella satojatuhansia suomalaisia. Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneiden ja elinsiirron saaneiden sekä heidän läheistensä hyvinvointia ja osallisuutta sekä ajaa heidän oikeuksiaan. Liittoon kuuluu 18 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä yli 6000 henkilöjäsentä. Toimintaa järjestetään eri-ikäisille eri sairauksiin sairastuneille ja heidän läheisilleen.

Keskeiset toimintamuodot

Munuais- ja maksaliitto jakaa tietoa munuais- ja maksasairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä sekä elinluovutuksista ja elinsiirroista. Liitto valvoo sairastuneiden etuja. Liitto ja sen jäsenyhdistykset tarjoavat vertaistukea ja tapaamisia. Liitto järjestää myös ohjattuja ryhmämuotoisia kursseja.

Päämäärämme

Munuais- ja maksaliiton tavoitteena on rakentaa sairastuneiden arjesta elinvoimaisempi ja vahvistaa heidän asemaansa yhteiskunnassa. Liiton palvelut edistävät sairauksien riskitekijöiden tunnistamista ja sairauksien ennalta ehkäisyä. Munuais- ja maksasairauksiin liittyviä ennakkoluuloja pyritään vähentämään jakamalla oikeaa tietoa sairauksista ja niiden syistä.