Mielenterveyden keskusliitto

www.mtkl.fi

Toiminta-alue

Koko Suomi

Perustettu

1971

Kokoluokka

Suuri

Mielenterveyden keskusliitto

Mielenterveyden keskusliitto on mielenterveysongelmia itse kokeneiden ihmisten järjestö. Liitto ajaa mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden etuja ja toimii asiantuntijana heitä koskevissa asioissa. Mielenterveyden keskusliitto tarjoaa kaikille avointa tukea, neuvontaa sekä koulutuksia. Valtakunnallinen järjestö on perustettu vuonna 1971.

Keskeiset toimintamuodot

  • Neuvonta: kohtaamme vuosittain 10000 apua tarvitsevaa ihmistä
  • Edunvalvonta ja vaikuttaminen: Valvomme sairastuneiden ja heidän läheistensä etuja, myös yhteiskunnallisella tasolla
  • Yhdistystoiminta: 150 jäsenyhdistyksemme toiminnan tukeminen
  • Kaikille avoimet koulutukset, kurssit ja tapahtumat

Päämäärämme

Teemme yhteiskunnallista vaikuttamistyötä, jotta mielenterveysongelmia kokeneiden ihmisten perusoikeudet paranevat ja osallisuus yhteiskunnassa vahvistuu. Pyrimme poistamaan mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa. Täydennämme yhteiskunnallisia palveluita matalan kynnyksen kurssitoiminnalla sekä antamalla neuvontaa mihin tahansa mielenterveyteen liittyvässä asiassa. Teemme yhteistyötä jäsenyhdistysten ja kokemusasiantuntijoiden kanssa, jotta mielenterveysongelmia itse kokeneiden tarpeet otettaisiin huomioon kaikessa päätöksenteossa hoitokäytännöistä lakien suunnitteluun.