IBD ja muut suolistosairaudet

ibd.fi

Toiminta-alue

Koko Suomi

Perustettu

1984

Kokoluokka

Keskisuuri

IBD ja muut suolistosairaudet

IBD ja muut suolistosairaudet ry on valtakunnallinen tulehduksellista ja muita suolistosairauksia sairastavien sekä heidän läheistensä tuki- ja edunvalvontajärjestö. Järjestö tarjoaa tietoa, monipuolista vertaistukea ja ajaa suolistosairaiden etuja. Vapaaehtoiset vertaiset järjestävät ympäri Suomea eri paikkakunnilla vertaistapaamisia, jotka ovat avoimia kaikille sairastaville ja heidän läheisilleen. Vertaistukea ja tietoa on tarjolla monipuolisesti verkossa.

Keskeiset toimintamuodot

  •  Edunvalvonta ja vaikuttaminen
  • Viestintä ja tiedon välittäminen
  • Vertaistukitoiminta ja sopeutumista tukevat kurssit

Päämäärämme

Yhdistyksen toiminta-ajatus on edistää IBD:tä ja muita suolistosairautta sairastavien sekä heidän läheistensä hyvinvointia. Tavoitteena on tehdä usein näkymättömistä sairauksista näkyviä, jotta tietoisuus ja ymmärrys sairauksista ja niiden vaikutuksista kasvaa. Yhdistyksen arvoja ovat rohkeus, yhdenvertaisuus sekä luotettavuus. Strategisina tavoitteinamme on olla uudistuva, kehittävä ja ajanmukaisesti kohderyhmämme tarpeisiin vastaava, helposti saavutettava ja lähestyttävä valtakunnallinen järjestö sekä luotettava asiantuntija ja yhteistyökumppani.