Elävä säätiö

elava.fi

Toiminta-alue

Pohjois-Savo

Perustettu

2008

Kokoluokka

Suuri

Elävä säätiö

Elävä säätiön ydinosaamista on sosiaalinen valmennus ja kuntoutus, joka toteutuu monipuolisen työtoiminnan avulla. Säätiö on Pohjois-Savon alueen suurin kiertotalous- ja työpajatoimija. Säätiö kohtaa vuosittain noin 800 syrjäytymisvaarassa olevaa henkilöä, joista puolet on nuoria. Säätiön toiminnassa on vuosien aikana ollut yli 10 000 henkilöä, joista merkittävä osa on päässyt toiminnan avulla kiinni työ- ja opintoelämään. Säätiö on tarjonnut yli 800 henkilölle työsuhteen vuosien aikana.

Keskeiset toimintamuodot

Työtoimintaa nuorille ja työttömille, ammatillisen kuntoutuksen palveluita, jalkautuvaa työtä, kiertotaloustoimintaa (tavaroiden vastaanottoa, lajittelua, korjausta, kuljetusta sekä esillelaittoa). Palveluja yksinäisille, mt-ja päihdekuntoutujille sekä muutoin syrjäytymisvaarassa oleville.

Päämäärämme

Syrjäytymisen ehkäisy mielekkään työtoiminnan, sosiaalisen vahvistamisen ja yhteisöllisyyden avulla. Kiertotaloustoiminnan päämäärä on luonnonvarojen käytön vähentäminen ja ympäristökasvatuksen vahvistaminen.