Aivoliitto

www.aivoliitto.fi

Toiminta-alue

Koko Suomi

Perustettu

1977

Kokoluokka

Keskisuuri

Aivoliitto

Aivoliitto on kansanterveys- ja asiantuntijajärjestö, joka edustaa ja tukee aivoverenkiertohäiriön sairastaneita sekä henkilöitä, joilla on kehityksellinen kielihäiriö, ja näiden läheisiä. Vuosittain aivoverenkiertohäiriön sairastaa noin 25 000 henkilöä. Kehityksellinen kielihäiriö vaikuttaa noin 270 000 henkilön arjessa. Perustehtäviämme ovat oikeuksien valvonta, viestintä ja asenteisiin vaikuttaminen sekä aivoverenkiertohäiriöiden ennaltaehkäisy, kehityksellisen kielihäiriön varhainen tunnistaminen ja palvelujen tarjoaminen kohderyhmillemme. Liitto on puhevammaisten asioissa asiantuntijajärjestö.

Keskeiset toimintamuodot

  • Tuemme AVH:n sairastaneita tarjoamalla vertaistukea uudessa elämäntilanteessa
  • Tarjoamme vapaaehtoisille koulutus-, virkistys- ja vertaistoimintaa
  • Tuotamme tiedotusmateriaaleja ja neuvontapalveluita
  • Järjestämme kursseja ja koulutuksia
  • Edistämme aivoterveyttä

Päämäärämme

Teemme aivot ja puheen kattavaa kansanterveystyötä, jonka vaikutukset ulottuvat koko yhteiskuntaan. Aivoliiton päämääränä on ennaltaehkäistä aivoverenkiertohäiriöitä ja vaikuttaa siihen, että kehityksellinen kielihäiriö tunnistetaan mahdollisimman varhain. Tarkoituksena on vähentää aivoverenkiertohäiriöiden ja kehityksellisen kielihäiriön aiheuttamia seurannaisvaikutuksia yksilön ja perheen elämässä ja laajemmin yhteiskunnassa. Tätä toteutamme järjestötoiminnalla, palveluilla, lisäämällä tietoa ja tukemalla kehittämistoimintaa sekä tutkimusta.